Contact us
  • Jl. Gajah Raya, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166
  • masjidagungjawatengah@gmail.com
  • +6282134970000

Get Update

home Jajaran Pengurus Periode 2023 - 2027

Jajaran Pengurus Periode 2023 - 2027

KH. Hanif Ismail, LC

Wakil Ketua Bidang Takmir dan Pendidikan

Prof. Dr . Ir . H. Edi Nursasongko

Wakil Ketua Bidang Humas dan Komunikasi

Drs. H. Ahyani, M.Si

Wakil Ketua Bidang Usaha dan Pemeliharaan Aset

Dr. H. Nur Khoirin,M.Ag

Wakil Ketua Bidang Takmir dan Pendidikan

Dr. KH. Ahmad Saifuddin, Lc. MA.

Wakil Sekretaris Bidang Humas Dan Komunikasi

Drs. H. Istajib AS

Wakil Sekretaris Bidang Usaha dan Pemeliharaan Asset

Ir. H. Khammad Ma'asum AH

Wakil Bendahara I

Drs. H. M. Zain Yusuf, MM.

Wakil Bendahara II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

Wakil Bendahara III

Drs. KH. A Hadlor Ihsan

Ketua Bidang Ketakmiran

Dr. KH. Ahmad Izzuddin,M. Ag

Sekretaris Bidang Ketakmiran

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq,MA

Ketua Bidang Pendidikan

Dr. Andi Purwono

Sekretaris Bidang Pendidikan

Ir. H. Nur Zainuddin Fanani

Ketua Bidang Pembangunan ,Asset dan Pemeliharaan

Ir. H. Soeparno

Sekretaris Bidang Pembangunan , Asset dan Pemeliharaan

Drs. H. Harsono

Ketua Bidang Usaha

Ir. H. Choirul Ichsan

Sekretaris Bidang Usaha

Dr. Hj. Nur Kusuma Dewi, M.Si

Ketua Bidang Perempuan

Hj. Gatyt Sari Chotijah,SH,MM

Sekretaris Bidang Perempuan

Dr. H. Tholatul Khoir, M.Ag

Ketua Bidang Remaja

Hery Nugroho,S.Pd,M.Pd

Sekretaris Bidang Remaja

H. Isdiyanto Isman,SIP

Ketua Bidang Humas

Hery Pamungkas,SS.M.Com

Sekretaris Bidang Humas

Iwan Cahyono,SH.

Ketua Bidang Kerjasama

Dr.H.Nanang Nur Kholis,M.Ag

Sekretaris Bidang Kerjasama